NIEUWS

logo_gemeente-leeuwarden

Uitnodiging Raadsvergadering in MFC Wjukken

De gemeenteraad vergadert in MFC Wjukken in Mantgum over "Bestemmingsplan Mantgum – CPO 12 woningen" op woensdag 22 juni 2022 om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). U bent welkom bij de vergadering van de gemeenteraad in Mantgum. De raad wil graag horen wat inwoners vinden van de plannen voor woningbouw. Wilt u inspreken? Dat kan. Het is wel nodig u vooraf even aan te melden via mail aan griffie@leeuwarden.nl. Aanmelden kan tot maandag 20 juni, 12.00 uur. Het tweede deel van de avond is bestemd voor een debat tussen raadsleden onderling en met de wethouder. Meepraten is dan niet mogelijk, u kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. De vergadering is openbaar en publiek is welkom. Let wel: vol = vol. Op de site van de Gemeente staat ook alle informatie en de stukken die horen bij deze vergadering.

14-06-2022

ontwerpluchtfotodetail

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten het Ontwerpbestemmingsplan Mantgum – CPO 12 woningen vanaf 18 november 2021 ter inzage te leggen. Dit is een vervolg op het Voorontwerpbestemmingsplan van juli 2020. Voorafgaand aan de publicatie van het Ontwerpbestemmingsplan heeft het CPO huis aan huis een flyer verspreidt in Mantgum. Een prachtige mijlpaal voor het CPO!

30-11-2021

Mantgum

Jaarvergadering Doarpsmienskip

Op 29 september was de algemene ledenvergadering van het Doarpsmienskip Mantgum. Er werd onder andere nog even teruggekeken naar de ondersteuningsverklaring die het Doarpsmienskip voor het CPO heeft gegeven. Een verslag van deze avond stond in De Skille en is hieronder te lezen.

24-10-2021

1

Nieuwsbrief 2021-06

Wij hebben de nieuwsbrief van juni 2021 op de website gezet. Klik op onderstaande link om deze te lezen.

30-06-2021

cheque_rabobank

Cheque van Rabobank ontvangen

Afgelopen vrijdag ontving het CPO een cheque van het Stimuleringsfonds van de Rabobank. De leden van het CPO hadden zich verzameld bij de Wjukken voor een feestelijke overhandiging van de cheque. Wij bedanken de Rabobank voor deze mooie bijdrage!

09-05-2021

1

Nieuwsbrief 2021-01

Wij hebben de nieuwsbrief van januari 2021 op de website gezet. Klik op onderstaande link om deze te lezen.

19-01-2021

1

Nieuwsbrief 2020-08

Wij hebben weer een nieuwsbrief. Klik op onderstaande link om deze te lezen.

19-11-2020

Online informatieavond

Donderdag 8 oktober was er weer een informatieavond van het CPO. Vanwege de situatie met corona was het niet mogelijk om deze avond in de Wjukken te organiseren en moest deze avond online worden gehouden. De informatieavond is terug te zien via de knop hieronder. Tijdens de informatieavond zijn er al een aantal vragen beantwoord. Antwoorden op nog openstaande vragen zullen later worden gepubliceerd.

9-10-2020

Poster bewoners foto's met In Optie-gecomprimeerd

Laatste kavels te koop

Op dit moment staan er nog twee kavels te koop, waarop een 2-onder-1 kapper gebouwd kan worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie via cpomantgum@gmail.com

14-08-2020

Info-avond geschrapt | OMROP FRYSLAN

In Mantgum is gedoe ontstaan tussen voor- en tegenstanders van een nieuwbouwplan aan de rand van het dorp. Donderdagavond zou er een informatiebijeenkomst zijn welke vanwege de coronamaatregelen moest worden afgezegd.

28-08-2020

groepsfoto-deelnemers

De nieuwe bewoners!

Er hebben zich 10 huishoudens aangemeld als lid van de vereniging. Van deze huishoudens komen er 7 uit Mantgum en 3 uit omliggende dorpen. Met deze 10 huishoudens komt het totaal aantal personen op 38, in leeftijd variërend van 0 tot 80 jaar.


10-08-2020

1

Nieuwsbrief 2020-08

Wij hebben weer een nieuwsbrief. Klik op onderstaande link om deze te lezen.