Vogelvluchtperspectief vanaf zuidwesten gezien, met het sportveld op de achtergrond.
Groen/blauwe rand aan zuidzijde van het plangebied
Zicht op de boomgaard vanaf ‘Om E terp’
Zicht op het plangebied vanaf ‘Om E Terp’, vanaf entree Mantgum
Nieuwe rand aan noordoostzijde met zitplek aan het water
Nieuwe rand aan noordoostzijde met zitplek aan het water
Erftoegangsweg ‘Achtererf’
Erftoegangsweg ‘Voorerf’ (boomgaard)
Vogelvluchtperspectief vanuit zuidoosten gezien, met de kerk van Mantgum op de achtergrond
Zicht vanaf de Hegedyk (bij de brug over de Mantgumer feart)
Zicht vanaf de Hegedyk (ter plaatse van Hegedyk 9)
Zicht entree Mantgum vanaf ‘It Bosk’
Previous
Next

BOERENERF AAN DE TERP

Previous
Next

Dorps-DNA Mantgum

Mantgum is een prachtig terpdorp gelegen tussen de weilanden. Langs de dorpsstraat in de historische dorpskern staan de statige 19e-eeuwse huizen met fraaie tuinen. Fraai is de straalsgewijze structuur van sloten die de kern met het landschap verbinden.

Mantgum is een groen dorp, fraaie tuinen en historische boerenerven liggen aan de rand van de terp.

Deze karakteristieke groenstructuur is de inspiratie voor de uitbreiding van Mantgum, een eigentijds boerenerf aan de terp aan de zuidoostzijde van het dorp.

Boerenerf aan de terp

Om het boerenerf loopt een brede sloot, die verbinding heeft met de Friese boezem. Alle tuinen zijn gelegen aan de sloot met een brede strook van 6 meter rietoever en knotwilgen. Ook kunnen in de rand bomen groeien als essen en elzen. Deze strook blijft bebouwingsvrij, geen schuttingen bergingen etc.

Bij de entree van het boerenerf staan fruitbomen en een hazelaarhaag, afgewisseld met bijvoorbeeld meidoorn en vlier. Het boerenerf is voor iedereen toegankelijk, een wandelpad loopt door de boomgaard naar de brug richting MFC Wjukken.

Previous
Next

Boerenschuur als nieuwe woningen

De huizen die worden gebouwd refereren aan boerenschuren, die op een eigentijdse wijze vertaald zijn in duurzame woningen, zowel qua energie als materialen. De huizen zijn in tegenstelling tot de lichte 20e -eeuwse huizen juist donker van kleur, zodat ze in de omgeving tussen het groen verscholen gaan. T.b.v. de overgang naar het landschap bestaan de woningen uit één bouwlaag met kap.

Previous
Next

Profielen van de wegen

Het profiel van de erftoegangsweg wordt ingericht als een informeel woonstraatje, geïnspireerd op de typisch smalle zijstraatjes van de dorpsstraat (Dokter Fokkewei, Frijbourren,  Fearhûshoeke en De Kamp). Langs de erftoegangsweg komen greppels zodat de waterafvoer bovengronds (natuurlijk) plaatsvindt.

Previous
Next

Groen

Het voorerf wordt ingericht als karakteristieke groene ruimte met boomgaard van gras en fruitbomen. Het ‘voorerf’ wordt door middel van houtwallen visueel gescheiden van het achtererf. De randen bepalen het dorpssilhouet van Mantgum en worden zorgvuldig landschappelijk ingepast door een natuurvriendelijke oever met riet en knotwilgen. Daar waar de kavels direct grenzen aan de openbare weg worden hagen gerealiseerd. Hagen passen bij Mantgum en dragen bij aan de kwaliteit van de omgeving.

Previous
Next

Water en oevers

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de groene natuurvriendelijke oevers met riet en knotwilgen. Hiervoor is overal langs het water een 6,0 meter brede groene bebouwingsvrije zone ingesteld.

 

Previous
Next

Zichtlijnen

Met de inpassing van dit plan ontstaat aan zuidoostzijde van het dorp een nieuwe groene dorpsrand. De landschappelijke inpassing zal zorgvuldig plaatsvinden om het karakteristieke groene dorpssilhouet van Mantgum en het zicht op de terp met kerk te waarborgen.