Zicht vanaf de Hegedyk (bij de brug over de Mantgumer feart)
Zicht vanaf de Hegedyk (ter plaatse van Hegedyk 9)
Zicht entree Mantgum vanaf ‘It Bosk’
Vogelvluchtperspectief vanaf zuidwesten gezien, met het sportveld op de achtergrond
Groen/blauwe rand aan zuidzijde van het plangebied
Zicht op de boomgaard vanaf ‘Om E terp’
Zicht op het plangebied vanaf ‘Om E Terp’, vanaf entree Mantgum
Nieuwe rand aan noordoostzijde met zitplek aan het water
Nieuwe rand aan noordoostzijde met zitplek aan het water
Erftoegangsweg ‘Achtererf’
Erftoegangsweg ‘Voorerf’ (boomgaard)
Vogelvluchtperspectief vanuit zuidoosten gezien, met de kerk van Mantgum op de achtergrond
Previous
Next

Planrealisatie van 12 woningen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van samen woningen bouwen, zonder winstoogmerk. De toekomstige bewoners werken samen aan het realiseren van een nieuwe woonbuurt. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwtraject nemen de bewoners – georganiseerd in een vereniging – collectief de beslissingen. Daarnaast is er ook veel individuele vrijheid. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen die aan alle individuele wensen voldoen.

Sinds 2009 is er vraag naar nieuwbouwwoningen in Mantgum. In de woonenquête van 2014/2015 hebben 75 huishoudens aangegeven belangstelling voor nieuwbouw te hebben. In de Mandeguod van juli/augustus 2019 heeft het CPO alle inwoners van Mantgum gevraagd zich te melden als belangstellende voor een twee-onder-een kapper, senioren- of starterswoning of vrijstaande woning. In reactie hierop hebben zich 21 belangstellenden gemeld. Nieuwbouw zal doorstroming in het dorp als gevolg hebben en bijdragen aan het in standhouden van voorzieningen en het verenigingsleven.

Er wordt vraaggestuurd gebouwd. Belangstellenden hebben aangegeven behoefte te hebben aan vrijstaande, twee-onder-een kap en seniorenwoningen. Deze behoefte is de basis geweest voor de verdere planvorming. Er wordt gebruik gemaakt van 12 extra wooncontingenten die voor dit plan aan Mantgum zijn toegekend. De planvorming is op basis van eisen van de gemeente, provincie en input van inwoners uit het dorp tot stand gekomen. Het CPO wordt ondersteund door een landschapsarchitect die rekening houdt met het DNA en dorpsaanzicht van Mantgum.

Meerwaarde van deze ontwikkeling

  • Maatschappelijke meerwaarde: beweging in het huizenaanbod van Mantgum, bouwen op basis van de vraag vanuit Mantgum, enquête gehouden in 2014/2015, waaruit bleek dat 75 huishoudens belangstelling hadden voor nieuwbouw.
  • Landschappelijke meerwaarde: versterken van de groene dorpsrand, thema boerenerf (boomgaard) aan de voet van de terp, het DNA van Mantgum.
  • Stedenbouwkundige meerwaarde: duurzame huizen , energie neutraal en duurzame grondstoffen worden er gebruikt.

De groep wordt ondersteund door diverse professionele bureaus. Ook stemt de groep de plannen af met betrokken overheden, zoals de gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en it Wetterskip Fryslân. Bij het plan is geen projectontwikkelaar, makelaar of investeerder betrokken.