Bestuursleden

Elmer de Wit

Voorzitter

06 25495705

Arjen Klaversma

Secretaris

06 20194208

Rein Veenstra

Penningmeester

06 83978861

Tjepko Jansen

Algemeen bestuurslid

06 21144376

De statuten kunnen opgevraagd worden bij het bestuur van de vereniging van eigenaren van CPO Mantgum via cpomantgum@gmail.com