Leden

De vereniging CPO bestaat uit leden (toekomstige bewoners) die collectief de beslissingen maken, ook met betrekking tot bijvoorbeeld het financiële plaatje.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De vereniging koopt de kale grond tegen marktconforme prijs van de gemeente. De vereniging zorgt – op eigen kosten en voor eigen risico – zelf voor het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van de wegen, de aanleg van de groen- en waterstructuren, de nutsvoorzieningen etc. Deze kosten worden in de uiteindelijke m2 prijs van de kavels doorberekend.

De vereniging heeft voor het (laten) maken van de plannen een subsidiebedrag van het provinciale Iepen Mienskipsfûns ontvangen. Dit bedrag is echter niet volledig toereikend. De leden betalen ook middels eigen bijdragen (inschrijfgeld en deelnamegeld) mee aan de voorfinanciering. De toekomstige bewoners kopen individueel een kavel in het plangebied en zorgen zelf (of in gezamenlijkheid) voor een architect en een aannemer. Alle uren die de groep aan dit proces besteedt, zijn op basis van vrijwilligheid (in eigen vrije tijd). Het onderhoud en beheer van het groen en de boomgaard in het plan doen de bewoners zelf (en dus niet de gemeente).

Op dit moment zijn er geen kavels beschikbaar, het is wel mogelijk om op de wachtlijst te komen. Voor meer informatie hierover klik HIER